# Kontaktinformasjon

Vi svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om nettstedet. Merk e-posten med «søkogskriv». Epostliste: sokogskriv[at]ub.uio.no. For spørsmål om oppsett av referanser er det best å henvende seg til faglærer eller til biblioteket.

Følg oss også gjerne på Facebook og Youtube!

# Redaksjonen

Ingerid Straume

Universitetet i Oslo

Ingunn Rødland

Universitetet i Bergen

Iselin Brente

Universitetet i Oslo

June Audsdotter Stafsnes

Høgskulen på Vestlandet

Toril Engesæter

Høgskulen på Vestlandet

Øyunn Viken

Universitetet i Bergen

Tarje Sælen Lavik

Universitetet i Bergen

Webansvarlig

Oppdatert: 28. juli 2020